I denne guide vil vi fokusere på administrators overblik over de modtagne fakturaer.
Selvom bilagene kan være opdelt i omkostning- og varefakturaer, vil vi behandle dette samlet - og markere, hvor der kan være en forskel.

Sådan arbejder du som administrator med at fordele de indkomne fakturaer ud til de enkelte brugere