Her behandles indkøbsdelen fra Kreditorkartotek over forespørgsler, indkøbsordrer og bogførte indkøb. Der arbejdes også med evt. betalingskørsler.

I denne artikel vil vi gennemgå fem basale oversigter, hvor man kan se, hvad man har foretaget sig med en given kreditor.

Hjemtagelse sættes i den simpleste variant direkte på varen, enten som % og/eller DKK.
De bliver dermed "en del af kostprisen" ved bogføring af indkøb. Modposten styres via "Vare-omkostningskontoen" under System -> Firmaoplysninger -> Program setup.

I denne artikel vil vi kort gennemgå Kreditor/Vare priser.

I dette skriv vil vi behandle, hvordan man kan arbejde med åbne poster i KeyBalance.
Kreditor og Debitormodulet er helt ens i denne forbindelse, så beskrivelsen gælder for begge områder.