Skift til ny Bank i KeyBalance:

 

Liste over punkter ved bank skift man skal tage stilling til:

 

BankConnect (www.bankconnect.dk) er en måde hvorpå ERP systemer kan udveksle filer med bankerne.

Bortset fra Danske Bank og Nordea er alle danske banker med i samarbejdet, så I teorien kan samme løsning bruges imod dem alle.