Når der anvendes Hosted KeyBalance eller i øvrigt køres på terminalserver kan det være nødvendigt at trylle lidt for at få adgang til bank-betalingsfiler og andre filer der skal ligge på den lokale pc.

Når man starter programmet, ses kun den øverste menulinje. Åbnes derefter et