Skift til ny Bank i KeyBalance:

 

Liste over punkter ved bank skift man skal tage stilling til:

 

Når der anvendes Hosted KeyBalance eller i øvrigt køres på terminalserver kan det være nødvendigt at trylle lidt for at få adgang til bank-betalingsfiler og andre filer der skal ligge på den lokale pc.

BankConnect (www.bankconnect.dk) er en måde hvorpå ERP systemer kan udveksle filer med bankerne.

Bortset fra Danske Bank og Nordea er alle danske banker med i samarbejdet, så I teorien kan samme løsning bruges imod dem alle.