BilagsSkan er KeyBalances system til at håndtere indkomne fakturaer.
Det dækker over alt fra PDF-fortolkning/OIO-modtagelse og aflæsning, godkendelse, samt bogføring af både finans- og varefakturaer.

Tanken bag flowet i KeyBalance Bilagsskanning er:
- Alt indkommende håndteres ens, uanset om det kommer per mail, EDI eller papir
- De forskellige formater henter mest mulig info, så eksempelvis OIO-fakturaer har meget lidt indtastning,
og ved indskannede papirfakturaer skal alt tastes. Ved evt. tilkøb af "PDF-aflæsning" minimeres behovet for indtastning også
- Det er målet kun at have behov for at åbne PDF-fakturaen én gang

 

Hvis der ligger Bilag som ikke kan åbnes eller er tomme, skyldes det at der findes EN korrekt måde at registrere en vedhæftet fil i en mail (Ifgl. ISO standarder)
Derudover findes der 500+ måder som diverse mailsystemer anvender.

Den 15.11. 2022 stopper postsystemet ”NemHandel” med at kunne sende OIOXML filer!

Løsning:

Keybalance kunder, der måtte modtage i oioXML, her vil postsystemet afvise dem.

I denne guide vil vi gå igennem det basale, for at kunne godkende et bil

I denne guide vil vi fokusere på administrators overblik over de modtagne fakturaer.
Selvom bilagene kan være opdelt i omkostning- og varefakturaer, vil vi behandle dette samlet - og markere, hvor der kan være en forskel.

I dette dokument beskrives hvordan varefakturaer håndteres via BilagsSkanning
Denne guide omhandler håndtering af de indkomne omkostningsfakturaer. KeyBalance BilagsSkan arbejder grundlæggende med 2 former for fakturaer. Varefakturaer og Omkostningsfakturaer.
Sådan kan du som bruger godkende de fakturaer, der er lagt til dig.
Sådan arbejder du som administrator med at fordele de indkomne fakturaer ud til de enkelte brugere