Finansområdet er primært den helt almindelige debit/kredtibogføring, helt grundlaget for regnskabet

Omvendt betalingspligt i Danmark:

Bogføringsopsætning:

Bogføringsopsætningen styrer hvor i kontoplanen vi bogfører salg, indkøb mm.
Dette vil som oftest bliver sat op i samarbejde med en af vores konsulenter og jeres revisor.

"Den åbne periode" i KeyBalance dækker over det datointerval hvor det er muligt at bogføre.
Dette er altså ene og alene en styring af at de enkelte brugere ikke kommer til at bogføre med en forkert dato.

BankConnect (www.bankconnect.dk) er en måde hvorpå ERP systemer kan udveksle filer med bankerne.

Bortset fra Danske Bank og Nordea er alle danske banker med i samarbejdet, så I teorien kan samme løsning bruges imod dem alle.

I KeyBalance kan man opsætte abonnementer på diverse standard eller special mails.

Salg af varer til virksomheder i et andet EU-land

Når du sælger varer til en anden virksomhed, som skal sendes til et andet EU-land, skal du ikke opkræve moms, hvis kunden har et gyldigt EU-momsnummer.

Når man kører årsafslutningen, betyder dette, at man overfører årets driftsresultat fra driftsiden 

I denne artikel vises, hvordan man vender en kassekladde, som betyder, at posteringerne i kassekladden vil skifte fortegn fra minus til plus, eller omvendt.