05-08-2022 10:10

Udskriftsvinduet i KeyBalance tilbyder en række forskellige muligheder. I denne artikel vil vi gennemgå dem. Udskriftsvinduet ser ud således og i bunden ses de seks forskellige ikoner:

image 64

I bunden ses de seks forskellige ikoner, som vi vil gennemgå.

Vi gennemgår ikonerne startende fra venstre side.

Ikon 1: Dette ikon vil starte en "automatisk proces", fx bruges knappen ved fakturering direkte fra KB. Denne automatiske proces er selvfølgelig helt afhængig af, hvor man er i programmet og hvad den er sat op til. 

Ikon 2: Dette ikon sender brugeren ud i Outlook med en vedhæftet fil. Ønsker man fx at sende en salgsordre på mail, kan man med fordel trykke her. Bemærk, man ikke sender noget ved at trykke her, man bliver blot sendt ud i en mailkladde.

Ikon 3: Danner en PDF-fil og åbner denne.

Ikon 4: Sender dataen ud til Excel.

Ikon 5: Printer ud til skærm. Går ofte lidt hurtigere end PDF og kan bruges til at checke, fx en ordrebekræftelse ser korrekt ud og med ønskede data.

Ikon 6: Sender dokumentet til printer. Ønsker man at se, hvilken printer der er tale om, kan man holde musen henover ikonet og se navnet på denne.

Type
Kategori
Tags
FAQs