30-12-2019 11:14

KeyBalance kan håndtere budgetter indenfor forskellige områder. Det mest brugte er finansbudget, men også salgsbudget (per kunde) eller budget på projektregnskab er ofte i brug.

Der er som udgangspunkt ikke automatisk sammenhæng mellem de forskellige budgetter, da vi simpelthen for ofte ser, at man ønsker, det er en kontrolleret process, fx at bygge salgsafdelingens budget ind i det overordnede budget. 

Denne artikel handler om salgsbudgetter.

Opsætning

Der er reelt set ikke nogen nødvendig opsætning, dog skal der køres et autojob, der kopierer salgsfakturalinjerne hen til et statistikmodul. Det er nemlig fra dette statistikmodul, der sammenlignes med budget.

Modulet anvender varegrupperne, så man kan lave budgetter per kunde, varegruppe og måned.

Bemærk, at der arbejdes med kalenderåret ved salgsbudgetter.

Indtastning og vedligehold af budget

Budgettet indtastes/vedligeholdes per kunde. Man går derfor i CRM, ind på det relevante KundeEmne og vælger knappen "Budget".

Herfra møder man et af de to nedestående skærmbilleder. Det første er 2019-versionen.

Indholdet i de to billeder er det samme. Der kan budgetteres på omsætning og/eller budget, og i billedet ses årets budget per varegruppe, samt realiserede tal for i år, sidste og forrige år.

Kunde Vare budget - new

Kunde Vare budget - old

Ved dobbeltklik/F5 på linjen kommer man til et detalje billede.

Her kan tastes budget, så detaljeret det ønskes for givne kunde/varegruppe. Der kan tastes konkrete projekter og hvornår de forventes hjemtaget - eller en mere generel fordeling over året. Hvis man ikke ønsker det fordelt per måned, angiver man blot måned 0.

Som det ses, går tallene direkte i totalerne på den første dialog.

Kundevare budget linjer

Opfølgning på budget

Budgettet kan altid følges på kundeniveau via samme dialog som herover.

Budgetterne kan også indsættes som kolonner på Debitor eller KundeEmne oversigten via "DebitorSum" kolonnerne.

Endelig kan det udskrives via CRM -> Udskrifter -> "Kunde / Vare budget".

Her ses alle kunder med budget eller omsætning, samt de totale summer for budget imod omsætning.

Kundevare budget print

 

 

 

 

Type
Kategori
FAQs