02-04-2020 14:22

I denne guide vil vi fokusere på administrators overblik over de modtagne fakturaer.
Selvom bilagene kan være opdelt i omkostning- og varefakturaer, vil vi behandle dette samlet - og markere, hvor der kan være en forskel.

Åbne bilag per leverandør

Et meget konkret oplevelse er, at leverandører rykker for status på en given faktura.
Nemmest tilgang her er:
Kartoteker -> Kreditor -> (Find Kreditor) -> Ind på kort -> Knappen: BilagsSkan Åbne

Her ses alle åbne fakturaer fra kreditor, uanset vare/omkostning og uanset godkendelsesstadie. Så snart email er linket vil den fremgå.

Hvis den ikke kan findes her, ville jeg kigge i BilagsSkan - Alle eller i Posteringer, for at se om den ER bogført.

Bilag, der snart forfalder

Skal ses som omkostninger og varefakturaer for sig.

Ind i "Alle" billederne per system og sorter efter forfaldsdato. Man kan i systemopsætning angive "perioder" for, om forfaldsdato skal farves rød/gul.

Bemærk, der findes en standardmail, der kan udsendes med dem, der snart forfalder.

Overblik per godkender

Skal ses som omkostninger og varefakturaer for sig.

Gå til Bogføring -> BilagsSkan -> Per Medarbejder

Her kan man direkte se antal, samt hvilke fakturaer, der hænger hos hver enkelt godkender. Man kan også i oversigten se feltet "Aktiv godkender" ud for den enkelte faktura.

Varefakturaer kører normalt ikke gennem samme loop, så der kan man ikke set det. Der vil det normalt være 1. godkender-feltet, som skiftes til den aktive "ansvarlige".

Type
Kategori
FAQs