08-12-2022 09:19

Bemærk at KeyBalance understøtter 2 forskellige former for optælling.

De ene er en "optællingskladde", her arbejdes nemt og enkelt med en række enkeltstående linjer. Der er over tid lavet funktioner til at danne disse på forhånd etc.
Den anden tilgang er vores Optællingssystem, her dannes en samlet optælling - og evt fryses hele eller dele af beholdninger. Der kan så indmeldes under denne optælling og man kan samlet se resultatet undervejs.

Denne guide er på optællingssystemet

Flowet er

 • Lav en optælling.
  Husk at sætte en fornuftig PR dato, det er den dag beholdningerne hentes fra (fx 4/1)
 • For at danne en ”forventet beholdning” køres en ”varefrysning.”
  • Til en større optælling (fx primo januar) vil det være alle varer
  • Ved test eller mindre optællinger kunne det være et interval eller en gruppe
  • Gå under OPRETTESE > "2. Frys varer" inde på optællingen, lav kriterier via det grønne +
 • Herefter kan man se forventet beholdning under ”f8 – varer” oversigten.. og en sum på forsiden af optællingen
 • Så kan der dannes ”indtastningskladder” i højre side. Det er dem I sætter folk på at tælle op.

Det er ”en gang”, ”et område” eller tilsvarende.

Det skal være et sted som Revisor kan lave kontroloptælling på.

 • Udfør optælling i disse ”lister”.

Man kan straks se samlet forventet antal for varen når den skannes, og dermed nemmere opdage hvis det er 500 stk fremfor 5 kasser.

Eller 105 styk frem for 5, fordi der ligger en 100 kasse inde bagved..

 • Undervejs kan administrator følge med i dels de store totaler (forsiden), og dels per vare under ”f8 varer” oversigten.
   
 • Slutteligt bogføres denne per en given dato (fx 31/12)

image-20221208091520-1

 

Bemærk

 • FORVENTET ANTAL
  Alle indkøb eller salg der står med LEVERET antal, forventes jo at være leveret hhv modtaget.
  Hvis der er 10 på økonomisk lager, 4 på modtagne indkøb og 5 på leverede salg forventer vi at optælle 9
  Hvis der optælles andet end 9, så vil vi regulere på det økonomiske lager så det bliver korrekt når de åbne salg og indkøb bliver bogført.
  Optællingen går med andre ord ud fra at åbne indkøb og salg er sande.


  DERFOR skal være sikre at indkøb og salg er bogført mest muligt i bund. Og ikke mindst at fejlagtige indkøb/salg bliver fjernet inden optællingen dannes!
  Man kan meget nemt holde øje på dette ved kolonnerne LEVERET // MODTAGET i Varekartotek, og/eller kolonnen Dif FYS Antal i F8 billedet på varer.

   
 • KOSTPRIS
  Normalt forventer vi at varernes kostpris er korrekt, så det kun er ANTAL som lagerfolkene tager stilling til ved en optælling.
  Logikken er så at ned- og opskrivninger sker med varens nuværende gennemsnit
Type
Kategori
FAQs